Bedrifter

Anolytech

Svenskprodusert desinfeksjonsteknologi med Anolyte pH (hypoklorsyre) som kan brukes til å sikre bakteriefritt drikkevann, desinfeksjon av hender og overflater, desinfisering via dimming og til å produsere på stedet.

Nettside

ArtSys Solutions AS

Systemutvikling og multimedia

Nettside

Compilo AS

Kvalitetssystem

Nettside

Fagskulen Sogn og Fjordane

Utdanningshub

Nettside

GreEnergy

Pilotanlegg for gjenvinning av kopar frå aluminiumsindustrien

Nettside

HeggøAktiv

Rettleiing innan trening og livsstil

Nettside

Hydrokraft AS

Datasenter / hosting

Nettside

Høyanger kommune

Brannforebyggande avdeling

Nettside

Mates AS

EL-sparkesyklar

Midtbøen AS

Vaktmester, transport og logistikk

Nettside

Next Kinetics AS

Snøfjerning, høgspentlinjer

Nettside

OD Bygg

Byggfirma med byggmesterkompetanse

Nettside

Sogn regionråd

Samarbeid for utvikling av regionen

Nettside

Wattif Solutions AS

Ladeløysingar